Historiek

banner_maha.jpg

Maha guru (grootmeester) Sagar Shrestha, stichter van de Budokai-do, werd geboren in Nardevi, Kathmandu, Nepal. Dit land situeert zich tussen India en Tibet. Sinds Maha Guru zijn prille jeugd was het ontwikkelen van gevechtskunsten zijn enige vorm van spel. Hij genoot nooit training in enige andere full contact stijl. Bovendien was er indertijd geen televisie noch video in Nepal. Sinds zijn twaalfde onderricht hij Budokai-do, een lange tijd vooraleer enige andere full contactstijl zijn intrede maakte in Nepal. 


Budokai-do bestaat uit heel realistische technieken omdat het zijn oorsprong vindt op de straat. Maha Guru put zijn kennis uit ervaring. Hij ondervond aan de lijve wat werkt en wat niet werkt. Hij toetste zijn technieken steeds op straat. Hierdoor ontdekte hij dat hij nooit kon winnen van tegenstanders die veel groter en sterker waren wanneer hij hen frontaal aanviel.Ooit viel iemand hem aan, Maha guru ontweek de slag door ineen te duiken en kwam zo aan de zijkant van zijn grotere tegenstander die zijn evenwicht verloor. Maha Guru kon hem vanuit die positie aanvallen en maakte hem af met eén enkele slag. Een ander voorval vond plaats in Indrachowk, een marktplein in Kathmandu, waar imposante dragers hun vrachten zeulden. Eén van deze mannen wou zijn zoon straffen. Deze was amper 10 jaar oud, maar in zijn woede wou de vader hem hard slaan. De zoon dook ineen van de schrik, zijn vader miste zijn slag, tolde om zijn as en viel op de grond. Alle omstaanders begonnen luidkeels te lachen, maar de zoon begon in paniek zijn vader wakker te schudden en hem recht te helpen. Bloed begon uit zijn vaders neus en oren te stromen, hij overleed ter plaatse.


Toen Maha Guru getuige was van dit incident begon hij zijn technieken te perfectioneren. Hij legde de focus op het wegduiken, ontwijken en aanvallen vanuit de zij- of achterkant. Hij ontwikkelde cirkelvormige en halfcirkelvormige bewegingen en trainde met zijn leerlingen wat hij op straat had ervaren. Hoe meer de technieken verbeterden hoe meer kwetsuren er tijdens de training voorkwamen. Indertijd werd er geoefend zoals bij reële gevechten, zonder enige vorm van controle. Minder en minder studenten zagen die Spartaanse manier van trainen zitten en velen haakten af terwijl de technieken steeds efficiënter werden.
Maha Guru zag de nood om zijn leermethode aan te passen en trok zich terug in de jungle. Tijdens deze periode van bezinning en intensieve training, ontwikkelde hij zijn stijl met als doel iedereen, zowel klein of groot, sterk of zwak, de mogelijkheid te geven zichzelf efficiënt te verdedigen. Hij ontwikkelde een leermethode die het mogelijk maakte efficiënte technieken te trainen zonder ernstige kwetsuren op te lopen.
Na zijn terugkeer naar Kathmandu keerde het noodlot hem toe. Hij werd verlamd door een ongekende kwaal die hem anderhalf jaar velde. Verscheidene buitenlandse artsen onderzochten hem maar konden de aard van de ziekte niet opsporen. Toen zijn toestand alsmaar verergerde bracht zijn familie hem naar de heilige rivier en lieten hem er stervend achter. Hij was bij bewustzijn maar kon niet spreken noch bewegen. Plotseling krabbelde hij overeind, brabbelde enkele geluiden en de volgende dag liep hij rond alsof er niets gebeurd was. Dit was de echte start van onderricht van een nieuwe gevechtskunst in de vallei van Kathmandu.Het les geven werd hem moeilijk gemaakt. Indertijd was er een strikte wetgeving die iedere vorm van krijgskunsten verbood. Heimelijk diende hij op steeds afwisselde plaatsen clandestien les te geven. Dit bracht met zich mee dat er geen officiële dojo was.
We kunnen met een gerust geweten zeggen dat Maha Guru de stichter van de Budokai-do is, zonder het te beseffen richtte hij een compleet nieuwe stijl op in Nepal. Hij deed dit vanuit het diepste van zijn hart.


Wanneer men de technieken van de Budokai-do vergelijkt met andere bestaande stijlen kan men duidelijk zien dat niets gekopieerd werd en alle technieken nieuw en origineel zijn. Maha Guru Sagar Shrestha is een ware grootmeester die zijn kennis aan niemand, tenzij aan Buddha die hem inspireerde, verschuldigd is. De originele naam was oorspronkelijk Buddhakado, die zijn oorsprong vindt bij Buddha. Maha Guru had de gewoonte trainingsessies te geven in het Swayambu heiligdom. De naam van de gevechtskunst veranderde later in Budokai-do, de weg van de grote krijger.


Alhoewel de stoten en trappen oorspronkelijk Nepalese en Newari benamingen hadden besefte Maha Guru na zijn komst in Europa dat  deze termen te moeilijk waren om buiten de Nepalese grenzen te gebruiken. Daarom gebruikte hij eerst de meer gekende Japanse termen. Dit om de technieken over de grenzen heen gemakkelijker verstaanbaar te maken en het lesgeven te vereenvoudigen.
Toen Maha Guru in de jaren 80 in Europa belandde startte hij onmiddellijk op hoog niveau les te geven. In enkele jaren vormde hij over de grenzen heen leraren die op hun beurt nieuwe scholen oprichtten, terwijl steeds meer mensen vroegen om zijn onderricht.


Het hoofddoel van Maha Guru is het steeds streven naar perfectie. Hij wil dan ook ten aller tijde zijn kennis delen met iedereen. Hij staat steeds open voor nieuwe kennis. Hij wil niet dat Budokai-do een statische gevechtskunst wordt. Integendeel hij streeft naar evolutie. Het aanbrengen van steeds verfijndere en efficiëntere technieken om de Budokai-do krijgskunst naar een steeds hoger niveau te tillen. 
Aan dit levensdoel zal hij altijd blijven werken.