Stages

stage_1.jpg

Tijdens het jaar organiseert Yantra Budokai-do diverse stages. De stages zijn ook toegankelijk voor niet-Budokai-do leden. 
Naargelang de doelstelling kan een stage één tot drie dagen duren.


Tijdens elke stage werken we rond drie pijlers:

  • Teambuilding
  • Uitdaging
  • Avontuur